Operativno lečenje pseudoartroze tibije

U cenu je uračunata preoperativna priprema i 3 boilnička dana

Od 595,000 RSD

Detalji: