Operativno lečenje pseudoaetroze femura

U cenu je uračunata preoperativna priprema i 5 boilničkih dana

Od 714,000 RSD

Detalji: