Operativno lečenje preloma distalne tibije (pilon)

U cenu je uračunata preoperativna priprema i 3 boilnička dana

Od 535,000 RSD

Detalji: