Operativno lečenje preloma potkolenice

U cenu je uračunata preoperativna priprema i 3 boilnička dana

Od 476,000 RSD

Detalji: