Operativno lečenje preloma I mt kosti

U cenu je uračunata preoperativna priprema i 1 boilnički dan

238,000 RSD

Detalji: