Operativno lečenje preloma skočnog zgloba - lateralni maleolus

U cenu je uračunata preoperativna priprema i 1 boilnički dan

Od 200,000 RSD

Detalji: