Skidanje spoljašnjeg fiksatora u analgosedaciji

25,000 RSD