Operativno lečenje preloma distalnog humerusa

U cenu je uračunata preoperativna priprema i 1 boilnički dan

Od 476,000 RSD

Detalji: