Eksplantacija proteze kuka sa postavljanjem cementnog spacer-a

U cenu je uračunata preoperativna priprema i 5 boilničkih dana

Od 595,000 RSD

Detalji: