Eksplantacija proteze kuka sa postavljanjem cementnog spacer-a

Na usluge operacija i bolničkog lečenja ne ostvaruje se popust sa Euromedikovom benefit karticom
Cene operacije su bez uračunate preoperativne pripreme, bolničkih dana i HP

500.000 RSD

Detalji: