Skip links

Tag: Neurologija

Psihijatrija/psihologija – Rad psihijatra u timu sa neurologom

Psihijatrija/psihologija – Rad psihijatra u timu sa neurologom

in Tags

Najčešća stanja timskog rada psihijatra i neurologa u “Euromedik-u” su: a) Demencije – akcenat na ranom prepoznavanja  poremećaja pamćenja, ranih faza demencije naročito Alchajmerovog tipa. Dijagnostikovanje i lečenje depresija starijih osoba kao nezavisnog faktor rizika za demenciju Aclhajmerovog tipa, dostupnost  najsavremenijih dijagnostičkih procedura – skener

Neurologija – Evocirani potencijali

Neurologija – Evocirani potencijali

in Tags

Evocirani potencijali (EP) predstavljaju dijagnostičku, neurofiziološku  proceduru kojom se registruju električni potencijali nervnog tkiva, izazvani (evocirani) nekim spoljnim stimulusom, odnosno podražavanjem nekog čula (vida, sluha, taktilnih čula  sa ekstremiteta).   Ovom metodom se mogu registrovati oštećenja nervnih puteva i pre pojave kliničkih znakova. Najčešće u praksi

Neurologija – Racionalno lečenje epilepsije

Neurologija – Racionalno lečenje epilepsije

in Tags

Bolesnici sa epilepsijom su usled iznenadnog i spontanog ponavljanja epileptičkih napada, češće od drugih izloženi fizičkim povredama pri padovima, psihosocijalnoj neprilagođenosti, ograničenjima i stigmatama (zaposlenje, vozačka dozvola, međuljudski odnosi i socijalizacija), kao i sveukupno lošijem kvalitetu života. Zbog svega toga, primena antiepileptičkih (AE) lekova jeste

Neurologija – Potres mozga

Neurologija – Potres mozga

in Tags

Potres mozga podrazumeva poremećaj u funkcionisanju mozga izazvan traumom, bez vidljivog oštećenja moždanog tkiva koji se manifestuje gubitkom svesti (može i bez gubitka svesti), gubitkom pamćenja, poremećajem mentalnog stanja ličnosti ili fokalnim neurološkim deficitom i obično se radi o prolaznom poremećaju neurološke funkcije.  Mehanizam koji

Neurologija – Poremećaji spavanja (nesanica, prekomerna pospanost, abnormalna ponašanja u spavanju)

Neurologija – Poremećaji spavanja (nesanica, prekomerna pospanost, abnormalna ponašanja u spavanju)

in Tags

Najčešći poremećaj spavanja na koji se pacijenti žale lekaru jeste nesanica (insomnija). Pored toga postoje i stanja koja se karakterišu hroničnom, prekomernom dnevnom pospanošću (hipersomnija) ,kao i bihejvioralnim manifestacijama  spavanja (parasomnija- kratka konfuzna budjenja, mesečarenje,noćni strahovi…). Postoje podaci da najmanje 50% odraslih zdravih osoba ima

Neurologija – Neuralgični bol, klasična trigeminalna neuralgija, simptomatska trigeminalna neuralgija

Neurologija – Neuralgični bol, klasična trigeminalna neuralgija, simptomatska trigeminalna neuralgija

in Tags

Šta su to neuralgije (neuralgični bol)? Neuralgije se definišu kao bolovi u distribuciji pojedinačnog perifernog nerva. Kada su u pitanju neuralgije glave i lica, najčešća je neuralgija trigeminalnog (V moždanog) nerva (trokraki nerv). Može biti klasična ili simptomatska (uzrokovana nekim oboljenjem). Klasična trigeminalna neuralgija se

Neurologija – Test repetitivne stimulacije (TRS) ili test neuromišićne transmisije (TNT)

Neurologija – Test repetitivne stimulacije (TRS) ili test neuromišićne transmisije (TNT)

in Tags

TRS ili TNT je dijagnostički pregled koji radi neurolog u elektromioneurografskom (EMNG) kabinetu. Ovaj test se izvodi kod bolesnika kod kojih postoji klinička sumnja na miasteniju gravis.  Test se izvodi tako što se nervi stimulišu strujom i registruju se odgovori izazvani ovom stimulacijom u mišiću.

Neurologija – Radikulopatije

Neurologija – Radikulopatije

in Tags

Radikulopatije predstavljaju oštećenja nervnih korenova, a to su nervne strukture koje napuštaju kičmenu moždinu i od njih nastaju periferni nervi koji inervišu mišiće ekstremiteta i trupa.  Radikulopatije najčešće nastaju kao posledica degenerativnih promena kičmenog stuba i protruzije diska u vratnoj ili lumbosakralnoj regiji. Radikulopatije se

Neurologija – Neuropatije

Neurologija – Neuropatije

in Tags

Neuropatije predstavljaju oštećenja perifernih nerava. Mogu biti posledica povrede, tumora ili kompresije nerava najčešćeod strane koštanih struktura koje se nalaze u njihovoj blizini. Obično je tada oštećen samo jedan nerv i ovakva stanja se nazivaju mononeuropatijama. Neuropatije se mogu javiti i u formi polineuropatija, kada

Neurologija – Miopatija

Neurologija – Miopatija

in Tags

Miopatije su bolesti mišića sa neadekvatnom funkcijom mišićnih vlakana. Mogu biti nasledne ili stečene. Nasledne miopatije nastaju usled mutacija određenih gena i mogu biti prisutne izolovano ili kao deo poremećaja koji zahvata više organa. Stečene miopatije se javljaju najčešće u okviru endokrinoloških ili različitih sistemskih

Neurologija – Moždani udar

Neurologija – Moždani udar

in Tags

Ishemijski moždani udar („šlog“)  nastaje kao posledica smanjena ili prestanka moždane cirkulacije usled suženja ili začepljenja krvnog suda što dovodi do smrti nervnih ćelija usled nedovoljne ishranjenosti moždanog tkiva hranljivim materijama i kiseonikom. Najčešći uzrok ishemijskog moždanog udara je ateroskleroza krvnih sudova vrata i  glave.

Neurologija – Ultrazvučni test vazomotorne reaktivnosti krvnih sudova mozga (VMR)

Neurologija – Ultrazvučni test vazomotorne reaktivnosti krvnih sudova mozga (VMR)

in Tags

Šta je vazomotorna reaktivnost krvnih sudova mozga? Kada postoji nedovoljnost cirkulacije ka mozgu, krvni sudovi mozga se adaptiraju tako što menjaju svoj kalibar da bi povećali protok i tako nadoknadili manjak cirkulacije. Ovo se zove vazomotorna reaktivnost (VMR) i može se meriti uz pomoć ultrazvuka. 

Neurologija – Glavobolje

Neurologija – Glavobolje

in Tags

Glavobolja se definiše kao bolna senzacija (osećaj) u glavi, ali se pod njom često podrazumeva i osećaj bola u predelu lica i gornjem delu vrata. Smatra se da svaki čovek tokom života doživi neku vrstu glavobolje. Kakve glavobolje mogu biti?  Primarne glavobolje (migrena, glavobolja tenzionog

Neurologija – Bol posle herpesa – postherpetička neuralgija

Neurologija – Bol posle herpesa – postherpetička neuralgija

in Tags

Herpes zoster je virusna infekcija koju uzrokuje Varičela zoster virus. To je isti virus koji izaziva ovčije boginje od kojih se oboli najčešće u detinjstvu. Nakon preležanih boginja virus ostaje neaktivan u pojedinim nervnim ćelijama- ganglionima nerava i kada se reaktivira uzrokuje herpes zoster.  Najčešća