Skip links

Neurologija – Elektromioneurografija (EMNG)

Elektromioneurografski (EMNG) pregled je dijagnostički pregled prilikom koga se ispituje funkcija perifernih nerava  i mišića. EMNG pregled je nastavak neurološkog pregleda, a ne njegova zamena. Pregled je različit kod različitih bolesnika, u zavisnosti od kliničkog nalaza, uputne dijagnoze, kao I samog EMNG nalaza, koji se registruje tokom pregleda. Optimalno vreme za izvođenje EMNG pregleda je minimum 3 nedelje od početka tegoba jer tek tada mogu da se registruju sve promene na nervima i u mišićima. Pregled se izvodi tako što se prvo električnom strujom stimulišu periferni nervi , a zatim se iglenom elektrodom ubadaju mišići. Pregled je bolan i neprijatan, ali izdržljiv I neophodna je saradnja bolesnika. 

Kako se treba pripremiti za EMNG pregled?

Prilikom zakazivanja pregleda treba voditi računa da je prošlo minimum 3 nedelje od početka tegoba. Kod kuće treba izmeriti visinu i težinu. Koža treba da bude čista bez nanošenja bilo kakvih krema ili mleka za telo. Savetuje se da se na pregled dođe bar 15 minuta pre zakazanog termina. Na pregled treba doneti izveštaj ordinirajućeg lekara, kao i rezultate ostalih sprovedenih dopunskih dijagnostičkih metoda. Ukoliko pacijent treba da uradi test repetitivne stimulacije (TRS ili TNT), a uzima lek Mestinon, treba da ga obustavi minimum 12 sati pre zakazanog pregleda. Ostala terapija se može uzeti i pacijent može normalno jesti i piti tečnost pre pregleda. Ukoliko je pacijent na antikoagulantnoj terapiji, treba da uradi INR. 

Kod kojih pacijenata nije moguće uraditi EMNG pregled?

Deo EMNG pregleda koji se radi iglenom elektrodom se ne sme raditi kod bolesnika sa snizenim brojem trombocita ispod 50.000/mm3, kod bolesnika na antikoagulantnoj terapiji koji imaju INR preko 3 i kod bolesnika sa različitim poremećajima zgrušavanja krvi koji nose povećan rizik od krvarenja. Takođe, EMNG pregled se ne sme raditi ukoliko postoji infekcija kože na mestu na kom treba da se insertuje iglena elektroda, a njegovo izvođenje je nemoguće ukoliko je imobilisan deo ekstremiteta na kome treba da se obavi pregled, pa su nervi i mišići nepristupačni.

U Euromediku će pacijenti kojima je potreban EMNG pregled imati prvoklasnu dijagnostiku stručnih i iskusnih lekara i na vrhunskoj opremi. Ovo je ustanova u kojoj se poštuju procedure i visoki standardi rada.