Skip links

Neurologija – Poremećaji spavanja (nesanica, prekomerna pospanost, abnormalna ponašanja u spavanju)

Najčešći poremećaj spavanja na koji se pacijenti žale lekaru jeste nesanica (insomnija). Pored toga postoje i stanja koja se karakterišu hroničnom, prekomernom dnevnom pospanošću (hipersomnija) ,kao i bihejvioralnim manifestacijama  spavanja (parasomnija- kratka konfuzna budjenja, mesečarenje,noćni strahovi…).

Postoje podaci da najmanje 50% odraslih zdravih osoba ima povremenu, a 15-20% hroničnu nesanicu, koja dovodi do ozbiljnih poremećaja u dnevnim životnim aktivnostima. Uz to, nesanica može da dovede do pogoršanja mnogih somatskih I psihičkih bolesti.

Nesanica je, srećom, uglavnom privremeni, kratkotrajni poremećaj koji je posledica situacionih smetnji (neprijatne životne situacije) i prestaje otklanjanjem istih. Lečenje podrazumeva kratkotrajnu primenu hipnotika (kao što su Sanval, Stilnox, Flormidal itd.) Ovi lekovi se primenjuju u dozama koje preporuči neuropsihijatar/psihijatar, uz učestale kontrole, sve dok traje lečenje.

Često je nesanica udružena sa psihijatrijskim bolestima, a nekada je i prvi znak psihijatrijske bolesti (depresije, anksioznosti, psihoze…)

U stanja prekomerne pospanosti spadaju: narkolepsija (iznenadni napadi pospanosti, teškoća da se održi budno stanje) i apnea u spavanju (prekidi disanja u toku spavanja). Ovo su smetnje koje treba veoma ozbiljno shvatiti, obratiti se lekaru što pre i sprovesti adekvatne mere ispitivanja i lečenja.

U “Euromediku” se mogu obaviti svi potrebni specijalistički pregledi (neurološki, internistički, psihijatrijski), sprovesti dijagnostika i dati adekvatna terapija, uz kontinuirano praćenje pacijenta.