Skip links

Neurologija – Bol posle herpesa – postherpetička neuralgija

Herpes zoster je virusna infekcija koju uzrokuje Varičela zoster virus. To je isti virus koji izaziva ovčije boginje od kojih se oboli najčešće u detinjstvu. Nakon preležanih boginja virus ostaje neaktivan u pojedinim nervnim ćelijama- ganglionima nerava i kada se reaktivira uzrokuje herpes zoster. 

Najčešća komplikacija herpes zostera je postherpetična neuralgija koja se manifestuje bolom, utrnulošću, osećajem pečenja, žarenja, probadanja u herpesom zahvaćenoj regiji koji traju i posle potpunog povlačenja svih kožnih promena. Učestalost neuralgije raste sa godinama starosti,  od 5% kod pacijenata mlađih od 60 godina do preko 20% kod starijih od 80 godina života. Izaziva je oštećenje senzitivnih nervnih vlakana što dovodi do posebne vrste bola koji se naziva neuropatski bol.  Bol se javlja  povremeno, najčešće u napadima u trajanju od nekoliko sekundi do nekoliko minuta, sa različitim razmacima između bolova. Nekada je bol toliko jak i čest da izaziva poremećaj spavanja, onesposobljava bolesnika za obavljanje uobičajenih dnevnih aktivnosti i čak dovodi do depresije.  U zahvaćenim regijama kože može se javiti i izmenjen osećaj ili gubitak osećaja dodira.  Dijagnoza se postavlja na osnovu podataka koje pacijent daje o učestalosti i karakteristikama bolova. U većini slučajeva neuralgija traje od 1 do 3 meseca a kod 10-20%  obolelih može potrajati i duže od godinu dana. 

Lečenje neuralgije posle herpes zostera je veoma kompleksno i često su potrebne kombinacije različitih lekova i postupaka kako bi bol prestao. Terapija mora biti prilagođena individualno svakom pacijentu. Sprovodi se terapija lokalnim sredstvima, lekovima i fizikalne procedure. Lokalno se primenjuju lidokainski flasteri i preparati koji sadrže kapsaicin. Preporučeno je da se koriste minimalno 4 nedelje. Uobičajeni  lekovi, analgetici, koji se koriste za druge vrste bolova najčešće nisu dovoljni, tako da su lekovi prvog izbora za neuralgiju pojedini antiepiletici kao što su pregabalin i karbamazepin i antidepresivi među kojima se izdvajaju amitriptilin i noviji antidepresiv duloksetin. Lekovi se uvode postepeno, u maloj dozi da bismo postigli maksimalno dejstvo uz minimalna neželjena dejstva. 

Prilikom detaljnog pregleda i kontrola neurolog “Euromedika” naći će pravi način lečenja i ublažavanja tegoba kod pacijenata sa postherpetičnom neuralgijom.