Skip links

Neurologija – Prostigminski test

Prostigminski test je specifičan test koji izvodi neurolog kod bolesnika kod kojih postoji sumnja na miasteniju gravis.  Da bi se mogao izvesti test, neophodno je da pacijent u trenutku pregleda ima bar neki klinički znak bolesti. Ukoliko je u tom trenutku neurološki nalaz uredan, ne može se obaviti Prostigminski test.

Test se izvodi tako što se prvo obavi ciljani pregled neurologa, zatim pacijent dobije potkožno u nadlakticu injekciju Prostigmina i Atropina. Posle ove injekcije pacijent miruje narednih pola sata do 45 minuta i zatim se obavi ponovni ciljani pregled neurologa. 

Kako se treba pripremiti za Prostigminski test?

Pacijent treba, pre nego što dođe na pregled, da u apoteci kupi ampule Prostigmina (2 ampule od 0.5 mg – bolja opcija ili 1 ampulu od 2.5 mg) kao i 1 ampulu Atropina. Savetuje se dolazak na pregled bar 15 minuta pre zakazanog termina. Na pregled treba doneti izveštaj ordinirajućeg lekara, kao i rezultate ostalih sprovedenih dopunskih dijagnostičkih metoda. Ukoliko pacijent  uzima lek Mestinon, treba da ga obustavi minimum 12 sati pre ovog testa. Ostala terapija se može uzeti i pacijent može normalno jesti i piti tečnost pre pregleda.

Tokom izvođenja Prostigminskog testa, pacijent može osećati poigravanje mišića, mučninu, bol i osećaj „pretakanja“ u stomaku, intenzivnije lučenje suza i pljuvačke, ali su ove tegobe prolaznog karaktera.

Prostigminski test se ne sme raditi bolesnicima sa teškom bradikardijom (usporenim srčanim radom) i teškom bronhoopstrukcijom (npr. aktuelnim astmatičnim napadom).

U Euromediku će pacijenti kojima je potreban Prostigminski test imati prvoklasan dijagnostički pregled stručnih i iskusnih lekara. Ovo je ustanova u kojoj se poštuju procedure i visoki standardi rada.