Skip links

Neurologija – Lečive demencije

Demencije su sekundarana oštećenja inteligencije u osoba u kojih je postojao njen uspon ili se završio. Postoje dve grupe demencija. Prvu grupu čini Alzheimer ova i njoj srodne demencije gde dolazi do oštećenje nervnog tkiva i shodno tome umanjena sposobnosti pamćenja. Tu se uvode lekovi koji dovode do kocenjaz napredovanja bolesti. Drugu grupu demencija cine 20-30 %  oboljenja kod koji je moguće otkriti uzrok zaboravnosti i lečiti ga (lečive demencije). Tu spadaju: hidrocefalus sa normalnim pritiskom, demencije kod upotrebe nekih lekova, nedostatka vitamina, proteina, demencija kod oboelnja štitne žlezde, paratiroidne žlezde, nadbubrežnih žlezda, demencije kod opreabilnih tumora, krvavljenja ispod moždane opne, zapaljenja mozga.

Zašto ispitivati zaboravnost?

Odgovor na ovo pitanje leži u tome sto se neke demencije otkrivaju i leče. Postoji mogućnost da se uklanjanjem uzroka demencije sačuvaju memorjiski kapaciteti pacijenta. 

Zašto je dobro odabrati Euromedik tim za ispitivanje demencije?

Zato što tim čine iskusni i dobro edukovani lekari, neurolog, neuroradiolog i psiholog koji na osnovu rezultata pregleda otkrivaju postojanje demencije i donose odluku o daljem lečenju. 

Postupak u ispitivanju demencije: obuhvata neurološki pregled, lab analize, snimanje glave magnetnom rezonacom, dopler krvnih sudova vrata i glave, seriju neuropsiholoških testova. Svi pregledi su bezbolni i ne remete pacijenta u obavaljanju svakodnevnih aktivnosti.

ZAPALJENSKE BOLESTI CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA 

Ove bolesti obuhvataju zapaljenja moždanih omotača, nervnog tkiva, kičmene moždine. Uzroci ovih zapalenja mogu biti virusi , bakterijegljivice, paraziti. Ove bolesti zahtevaju brzo obraćanje lekaru – neurologu radi dijagnostike i lečenja. Manifestacije ovih bolesti su: povišena tempreatura, glavobolja, epileptični napadi, pomućenje svesti. Početak bolesti je obično nagao, retko postepen. 

Dijagnostika – se zasniva na neurološkom pregledu, laboratorijskim analizama krvi, uzimanju moždinske tenosti lumbalnom punkcijom (likvor), rentgen snimak pluća, bris grla i nosa, EEG pregled, magnetnarezonanca endokranijuma. Ova ispitavnja se obavljaju u hospitalnim uslovima –  Opšta bolnica Euromedik Bul Umetnosti 22. 

Lečenje – sprovodi iskusan tim na celu sa  neurologom . Lekovi koji se  daju su antibiotici , antivirotici , kortikosteroidi iskljucivo intravenski . Potebna je intenzivna nega bolesnika u posebnoj jedinici koja je za to opremljena .