Skip links

Neurologija – Radikulopatije

Radikulopatije predstavljaju oštećenja nervnih korenova, a to su nervne strukture koje napuštaju kičmenu moždinu i od njih nastaju periferni nervi koji inervišu mišiće ekstremiteta i trupa.  Radikulopatije najčešće nastaju kao posledica degenerativnih promena kičmenog stuba i protruzije diska u vratnoj ili lumbosakralnoj regiji. Radikulopatije se najčešće javljaju u lumbosakralnoj regiji i to je, u narodu popularni, išijas, a zatim u vratnoj regiji i to je tzv. cervikobrahijalgija, dok su u regiji grudnog dela kičme one retke. 

Radikulopatije nastale kao posledica degenerativnih promena kičmenog stuba, se obično manifestuju postepenim početkom tegoba, najčešće u vidu bola u kičmi sa ili bez širenja ka jednom ili oba ekstremiteta odgovarajuće regije i/ili trnjenjem ili smanjenim osećajem dodira u ekstremitetima. Ponekada se mogu manifestovati i samo senzitivnom smetnjama i/ili grčevima u mišićima bez jasno prisutnog bola. Ukoliko radikulopatija nastane kao posledica protruzije diska, tegobe počinju naglo, često, mada ne i obavezno, usled naglih, posebno rotacionih pokreta ili teških naprezanja kao što je podizanje tereta sa podloge iz polusavijenog položaja trupa. U tim slučajevima je uvek prisutan intenzivan, oštar bol sa prostiranjem u kožne zone ili delove mišića inervisane od datog korena. Najčešće je bol lokalizovan u donjem delu kičme sa spuštanjem niz jednu nogu. Bol se pogoršava pri napinjanju, istezanju ili pokretanju. Takođe je prisutan izmenjen osećaj dodira i trnjenje u odgovarajućim delovima ekstremiteta, a može se javiti i slabost mišića inervisanih oštećenim korenom. 

U cilju adekvatne evaluacije bolesnika sa kliničkom slikom radikulopatije savetuju se pregled fizijatra, elektromioneurografski (EMNG) pregled i magnetna rezonanca (MR) odgovarajućeg dela kičme.

Lečenje radikulopatije zavisi od njenog uzroka. Kada je u pitanju protruzija diska, preporučuje se kratkotrajno mirovanje od 3-4 dana, a zatim brzo aktiviranje bolesnika sa započinjanjem fizikalne terapije prema preporuci fizijatra. Pored toga, savetuju se i lekovi protiv bolova, a po potrebi i protiv upalni lekovi, kao i lekovi za opuštanje mišića. Kod teških oštećenja korenova ili u slučaju neuspeha konzervativne terapije, primenjuje se hirurško lečenje. Kod bolesnika sa tegobama koje traju duže od 3 meseca po potrebi se uvodi i terapija neuropatskog bola. Svim bolesnicima sa lumbosakralnom radikulopatijom se savetuje izbegavanje dužeg sedenja i stajanja u mestu, a preporučuju se šetnja ili ležanje. Takođe, treba izbegavati rotacione pokrete u kičmi, kao i podizanje tereta iz savijenog položaja trupa.

U Euromediku će pacijenti sa radikulopatijom imati prvoklasnu dijagnostiku stručnih i iskusnih lekara i na vrhunskoj opremi, kao i najmoderniju fizikalnu terapiju u odličnim uslovima Ovo je ustanova u kojoj se poštuju procedure i visoki standardi rada.