Skip links

Neurologija – Drhtanje ruku (Tremor)

Tremor je ritmična, naizmenična aktivnost grupa mišića suprotnog dejstva i može zahvatiti bilo koji deo tela, a kao rezultat nastaje podrhtavanje ruku, glave.

Da li svaki tremor označava Parkinsonovu bolest? Većina tremora zapravo nisu Parkinsonova bolest a drhtanje koje je odlika ove bolesti je tipičan kada ruka ili noga miruju, ne javlja se sa aktivnoću i poredi sa se pokretima „brojanja novca“. 

Da li je tremor nasledan? Najčešća vrsta tremora jeste esencijalni tremor (ET) i zaista se najčešće javlja u okviru porodice. Tipično je prisutan u određenim aktivnostima kao što su držanje čaše, korišćenje pribora za jelo, nikada se ne javlja u miru a mogu biti zahvaćene ruke, glava (DA ili NE tremor) ali i bilo koji drugi deo tela npr. noga ili glasne žice. Tipično se pogoršava u uzbuđenju a smiruje ga manja količina alkohola. Do sada je izolovano više gena koji su odgovorni za pojavu drhtanja te se bolest može smatrati naslednom.

Kome treba da se javim ako imam tremor? Neurolog je taj koji vrši pregled, svu potrebnu dijagnostiku i određuje terapiju pacijentu sa tremorom. Na osnovu pregleda rade se laboratorijske analize, snimanje krvnih sudova vrata u cilju provere cirkulacije ka mozgu, snimanje glave najbolje Magnetnom rezonancom, a zatim se u zavisnosti od tipa tremora i udruženih stanja kod pacijenta pažljivo vrši odabir terapije koja će pacijentu smanjiti tegobe.

Kako se leči tremor? Esencijalni tremor se leči  dosta uspešno primenom različitih medikamenata, lečenje je dugotrajno, praktično traje čitavog života. Tremor koji nastaje zbog oštećenja malog mozga dobro reaguje na primenu manjih doza izvesnih sedativa a Parkinosni tremor se leči primenom antiparkinsone terapije.

Zbog čega treba da se javim neurologu Euromedika ukoliko imam tremor?

Zbog toga što će prema prema principima dobre kliničke prakse svaki neurolog uzeti pažljivo sve podatke o početku i toku bolesti, svim udruženim stanjima, načiniti detaljan neurološki pregled. Zbog toga što će isplanirati i savetovati svu dijagnostiku koja je potrebna radi uspostavljanja prave dijagnoze. U Euromediku postoji mogućnost za obavljanje celokupne dijagnostike najsavremenijim aparatima uz celokupan stručni tip koji će u kratkom vremenskom periodu uraditi sve što je potrebno da se do dijagnoze dođe. Zbog toga što će neurolog uključiti i voditi dalju terapiju uz mogućnost svakodnevne komunikacije u cilju najboljeg lečenja svih svojih pacijenata.