Skip links

Psihijatrija/psihologija – Rad psihijatra u timu sa neurologom

Najčešća stanja timskog rada psihijatra i neurologa u “Euromedik-u” su:

a) Demencije – akcenat na ranom prepoznavanja  poremećaja pamćenja, ranih faza demencije naročito Alchajmerovog tipa. Dijagnostikovanje i lečenje depresija starijih osoba kao nezavisnog faktor rizika za demenciju Aclhajmerovog tipa, dostupnost  najsavremenijih dijagnostičkih procedura – skener i magnetna rezonanca mozga) u saradnji sa našim timom radiologa. Lečenje  psihijatrijskih manifestacija  demencija kao što su nesanice, strahovi, agresivna ponašanja, psihoze. Posebno je značajno lečenje psihoze kod dementnih pacijenata, koja se ispoljava značajnom izmenom u ponašanju pacijenta, postojanjem sumanutih ideja (”proganjanja”, “ljubomore i neverstva”), kao i halucinacija (”glasova” i stanja kada “vide osobe, različite životinje” u praznoj sobi), verbalne i fizičke agresije, besciljnih lutanja. U procesu lečenja značajno je praćenje interakcija lekova i  kontrolnih pregleda – praćenje efekata terapije, rad sa članovima porodice – negovatelji dementnih pacijentata kod kojih dolazi do razvoja depresije, anksioznosti i sindroma sagorevanja.

b) Stanja nakon “šloga” odnosno cerebrovaskularnih bolesti, kada pacijent ispoljava anksioznost – strahove, nesanicu, depresiju, bezvoljnost, psihozu, maniju.

c) Parkinsonova bolest sa naglašenom depresijom, psihozom i demencijom

d) Stanja nakon povreda mozga  sa prisutnim tegobama  poput emocionalna nestabilnost, nesanica, psihoze, impulsivnoste) Multipla skleroza i ispoljenim manijom, hipomanijom i depresijom

f) Vrtoglavice koje su udružene sa paničnim napadima kod značajnog broja pacijenata.

“Euromedik” odlikuje visoka stručnost kadra, dostupnost savremene dijagnostike, poštovanje protokola lečenja i iskrena posvećenost u radu sa našim pacijentima.