Skip links

Neurologija – Miastenija gravis

Miastenija gravis je retko neuromišićno oboljenje, koje se manifestuje promenljivom slabošću i zamorljivošću različitih skeletnih mišića posle ponavljane ili produžene mišićne aktivnosti. Bolest nastaje usled poremećenog prenosa nervnih impulsa sa nerva na mišić. Do ovoga dolazi usled poremećaja rada imunog sistema usled čega organizam počinje da proizvodi određene supstance – antitela koja se vezuju za mišiće i onemogućavaju njihovo normalno funkcionisanje. Važan deo imunog sistema koji učestvuje u nastanku miastenije gravis kod najvećeg broja bolesnika je timus. To je žlezda smeštena iza grudne kosti i u njoj se dešava proizvodnja antitela. 

Miastenija gravis se različito manifestuje kod različitih bolesnika. Bolesnici se mogu žaliti na jedan ili više simptoma. Najčešće su prisutni: spuštanje kapaka, dvoslike, slabost i zamorljivost mišića za žvakanje, otežan govor, često govor “kroz nos”, otežano gutanje sa zagrcnjavanjem i vraćanjem tečnosti na nos, slabost mišića vrata sa otežanim održavanjem glave u uspravnom položaju, slabost mišića jezika sa otežanim izgovaranjem reči, smetnje sa disanjem, slabost i patološka zamorljivost mišića ruku i nogu sa otežanim obavljanjem uobičajenih dnevnih aktivnosti. 

U cilju adekvatne evaluacije bolesnika sa sumnjom na miasteniju gravis savetuje se pregled neurologa, test neuromišićne transmisije (TNT) ili test repetitivne stimulacije (TRS), određivanje za bolest specifičnih antitela i Prostigminski test. Nakon ovih ispitivanja, neurolog će napraviti dalji dijagnostički i terapijski plan.

Miastenija gravis je neizlečiva bolest, ali postoji terapija koja može ublažiti simptome ili ih čak u potpunosti eliminisati u dužem vremenskom periodu, tako da uspešno lečeni pacijenti mogu voditi u potpunosti normalan život. Ipak, simptomi se uvek mogu pojaviti ponovo i zbog toga se nikada ne može reći da je pacijent izlečen. Primena adekvatne terapije je jako važna jer dovodi do značajnog poboljšanja ili potpune normalizacije stanja, a izostanak lečenja dovodi do daljeg pogoršanja tegoba koje mogu postati i životno ugrožavajuće. Pored primene određenih lekova koji utiču na rad imunog sistema, važan segment lečenja nekih pacijenata, predstavlja operativno uklanjanje timusa.

U Euromediku će pacijenti sa miastenijom gravis imati prvoklasnu dijagnostiku stručnih i iskusnih lekara i na vrhunskoj opremi. Ovo je ustanova u kojoj se poštuju procedure i visoki standardi rada.