Skip links

Neurologija – Miopatija

Miopatije su bolesti mišića sa neadekvatnom funkcijom mišićnih vlakana. Mogu biti nasledne ili stečene. Nasledne miopatije nastaju usled mutacija određenih gena i mogu biti prisutne izolovano ili kao deo poremećaja koji zahvata više organa. Stečene miopatije se javljaju najčešće u okviru endokrinoloških ili različitih sistemskih bolesti ili kao posledica primene određenih lekova ili izloženosti toksinima. Stečene miopatije takođe mogu biti zapaljenske prirode usled poremećaja u funkciji imunog sistema.

Bolest obično počinje postepeno i najčešće se manifestuje slabošću različitih mišića. Kod najvećeg broja bolesnika je prisutna slabost mišića ramenog i karličnog pojasa sa otežanim podizanjem ruku i otežanim ustajanjem iz čučnja. Često je primetan gubitak mišićne mase, ali se može javiti i njeno uvećanje. Kod nekih miopatija mogu biti prisutni bol, grčevi ili osećaj zategnutosti u mišićima.

U cilju adekvatne evaluacije bolesnika sa sumnjom na miopatiju savetuju se pregled neurologa, elektromioneurografski (EMNG) pregled i određene laboratorijske analize. Nakon ovih pregleda, neurolog će napraviti dalji dijagnostički i terapijski plan.

Kauzalna terapija postoji samo za zapaljenske miopatije i usmerena je ka supresiji imunog sistema. Lečenje ovih pacijenata je dugotrajno i najčešće dovodi do poboljšanja stanja, a ne do potpunog izlečenja. Kod ostalih stečenih miopatija, lečenje je usmereno na lečenje osnovne bolesti ili obustavu primene lekova ili izloženosti toksinima koji su doveli do pojave miopatije. Kauzalna terapija naslednih miopatija još uvek ne postoji, ali se radi na genskoj terapiji određenih formi bolesti. Veoma je važno sprovođenje fizikalne terapije kod bolesnika sa miopatijama radi maksimalnog očuvanja pokretljivosti i sprečavanja nastanka kontraktura.

U Euromediku će pacijenti sa miopatijama imati prvoklasnu dijagnostiku stručnih i iskusnih lekara i na vrhunskoj opremi, kao i najmoderniju fizikalnu terapiju u odličnim uslovima. Ovo je ustanova u kojoj se poštuju procedure i visoki standardi rada.