Skip links

Neurologija – Bolest motoneurona

Bolest motoneurona je progresivno neurodegenerativno oboljenje, koje zahvata motorne nervne ćelije, zbog čega dolazi do pojave slabosti različitih mišića. Uzrok bolesti je još uvek nepoznat kod većine obolelih. Kod malog broja bolesnika je utvrđeno da je uzrok bolesti nasledne prirode usled postojanja mutacija određenih gena. Postoji više oboljenja iz grupe bolesti motoneurona, a u odraslom dobu je najčešća amiotrofična lateralna skleroza. 

Bolest obično počinje postepeno. Pacijent prvo primećuje slabost i topljenje mišića samo na jednom ekstremitetu, koja se kasnije širi i na druge delove tela. Često postoji i spontano poigravanje mišića. Ređe na početku bolesti, češće kasnije, pojavljuju se otežan govor i gutanje. Sa napredovanjem bolesti javlja se slabost praktično svih mišića, pacijent postaje nepokretan, sa otežanim ili nemogućim govorom, gutanjem i disanjem. Kod nekih bolesnika, udruženo se mogu javiti i znaci demencije.

U cilju adekvatne evaluacije bolesnika sa sumnjom na bolest moto neurona savetuju se pregled neurologa i elektromioneurografski (EMNG) pregled, a zatim će neurolog napraviti dalji plan ispitivanja.

Terapija  ove bolesti još uvek ne postoji. Moguće je delimično ublažiti neke od simptoma. Bolest nezadrživo napreduje i smrtno se završava najčešće 2 do 5 godina od početka simptoma, ali neki pacijenti imaju i znatno duže preživljavanje.

U Euromediku će pacijenti sa bolešću motoneurona imati prvoklasnu dijagnostiku stručnih i iskusnih lekara i na vrhunskoj opremi. Ovo je ustanova u kojoj se poštuju procedure i visoki standardi rada.