Skip links

Tag: Epilepsija

Neurologija – Racionalno lečenje epilepsije

Neurologija – Racionalno lečenje epilepsije

in Tags

Bolesnici sa epilepsijom su usled iznenadnog i spontanog ponavljanja epileptičkih napada, češće od drugih izloženi fizičkim povredama pri padovima, psihosocijalnoj neprilagođenosti, ograničenjima i stigmatama (zaposlenje, vozačka dozvola, međuljudski odnosi i socijalizacija), kao i sveukupno lošijem kvalitetu života. Zbog svega toga, primena antiepileptičkih (AE) lekova jeste