Skip links

Neurologija – Neuralgični bol, klasična trigeminalna neuralgija, simptomatska trigeminalna neuralgija

  1. Šta su to neuralgije (neuralgični bol)?

Neuralgije se definišu kao bolovi u distribuciji pojedinačnog perifernog nerva.

Kada su u pitanju neuralgije glave i lica, najčešća je neuralgija trigeminalnog (V moždanog) nerva (trokraki nerv). Može biti klasična ili simptomatska (uzrokovana nekim oboljenjem).

Klasična trigeminalna neuralgija se uglavnom javlja kod osoba starijih od 50 godina.

      2.  Kako se manifestuje neuralgija trigeminusa?

  Kod ovog oboljenja, bol se javlja u jednoj polovini lica, izuzetno retko je obostran. Može da zahvati predeo čela, gornje ili donje vilice. Po svojim karakteristikama je oštar,intenzivan, može da izazove bolni grč mišića. Traje kratko ,nekoliko sekundi,ali se u težim slučajevima ponavlja na nekoliko minuta, tako da pojedini pacijenti dožive i stotine napada dnevno. Bol mogu da isprovociraju aktivnosti kao što je govor, žvakanje, brijanje,pranje zuba, izlazak na hladan vazduh ili jednostavno dodir pojedinih tačaka na licu. U početku, pacijent nema bolove izmedju napada ; vremenom,u zahvaćenom regionu sa javlja stalni,tupi bol na koji se nadovezuju lancinirajući napadi intenzivnog  bola.

 Značajna je napomena da je kod klasične neuralgije trigeminusa neurološki nalaz normalan, kao i nalazi dopunske dijagnostike.

      3.  Kako se neuralgija trigeminusa leči?

Lečenje ovog oboljenja se zasniva na primeni lekova iz grupe antiepileptika ( pri čemu je lek izbora Karbamazepin u dozi od 600-1600mg na dan)

      4.  Šta se podrazumeva pod Simptomatskom neuralgijom trigeminusa?

Simptomatska trigeminalna neuralgija se javlja kao posledica moždanog oštećenja : moždani udar, tumori, multipla skleroza. U tim slučajevima bol je atipičan, često obostran I ne postoje periodi bez bola. Praćena je patološkim nalazom pri neurološkom pregledu. Lečenje se zasniva na tretmanu navedenih bolesti koje su dovele do oštećenja trigeminalnog nerva.

       5.  Zbog čega je dobro da se zbog gore navedenih smetnji javimo u “Euromedik?”

U objektima “Euromedika” se  može obaviti neurološki pregled, a potom i sva potrebna dopunska dijagnostika  precizno i pravovremeno ( skener i magnetna rezonanca glave, pregled krvnih sudova mozga  ultrazvukom, skenerom ili magnetnom rezonancom).