Skip links

Tag: Evocirani potencijali

Neurologija – Evocirani potencijali

Neurologija – Evocirani potencijali

in Tags

Evocirani potencijali (EP) predstavljaju dijagnostičku, neurofiziološku  proceduru kojom se registruju električni potencijali nervnog tkiva, izazvani (evocirani) nekim spoljnim stimulusom, odnosno podražavanjem nekog čula (vida, sluha, taktilnih čula  sa ekstremiteta).   Ovom metodom se mogu registrovati oštećenja nervnih puteva i pre pojave kliničkih znakova. Najčešće u praksi