Skip links

Neurologija – Nevoljni pokreti i botulinski toksin

Šta su nevoljni pokreti? Nevoljni pokreti predstavljaju sve vrste neželjenih pokreta jednog ili više delova tela. Oni mogu biti ritmični i kao takvi su i najčešći, čineći da deo tela podrhtava, dovodeći do pojave tremora (drhtanja) ruku, nogu, glave ili bilo kog dela tela. Ostali nevoljni pokreti su plešućeg karaktera (horea), pojava konstantne produžene kontrakcije jednog dela tela koji dovodi u produženo trajanje tipa grčenja i/ili uvrtanja (distonija), mišićnih trzajeva (mioklonus). Sve nevoljne pokrete u višku zajedničkim imenom zovemo diskinezije i zahtevaju pažljiv pregled i dijagnostiku.

Zašto treba da se javim neurologu Euromedika ukoliko imam nevoljne pokrete određenog dela tela? Zbog toga što će Vas neurolog Euromedika detaljno pregledati, načiniti svu potrebnu dijagnostiku i savetovati terapiju koja će umanjiti zdravstveni problem.

Kako se leče nevoljni pokreti? U lečenju nevoljnih pokreta postoji čitava paleta lekova koje se piju po određenom režimu a izvestan broj pacijenata sa nevoljnim pokretima na ograničenom delu tela mogu dobiti u Euromediku  botulinski toksin koji će otkloniti simptome. 

Da li je opasno dobiti botulinski toksin? Terapija botulinskim toksinom (BT) je bezbedna za pacijenta. On se aplikuje iglicama u mišić koji je zahvaćen prekomernom aktivnošću i tako daje sliku pojačanog grčenja, izvijanja, stezanja ili bilo kog drugog pokreta u višku. Idealan pacijent je onaj sa ograničenim zahvatanjem nevoljnih pokreta. Prilikom samog davanja ne postoji opasnost da on udje u krv i raznese se po cirkulaciji. Jedina opreznost se nalaže kod pacijenata koji imaju slabost jer se lek i daje za opuštanje kontrakcije te se može dobiti i pojačanje slabosti mišića u kog je injekcija data.

Da li dejstvo botulinskog toksina nastupa odmah po davanju? Na efekat leka sa mora čekati par dana, najviše 7 dana od momenta davanja. Dakle ukoliko se ne primeti poboljšanje brzo, to je zbog toga što lek tako deluje. Dejstvo leka je prolazno te se nakon 3 do 4 meseca gubi, i potrebno je ponoviti istu proceduru radi održavanja dobrog efekta. 

Kada ne smem da primim botulinski toksin? Pacijentima koji primaju terapiju za razređivanje krvi (antikoagulansi) se ne preporučuje davanje BT zbog mogućnosti provokacije potkožnog krvarenja, trudnicama takođe a opreznost se nalaže kod osoba sa neurološkim bolestima čija je glavna odlika slabost ( mijastenija gravis, teške neuropatije). 

Ko određuje da li ću zbog svog stanja dobiti BT i ko mi ga daje? Neurolog Euromedika je specijalista koji sprovodi celokupnu dijagnostiku, pravi terapijski plan i zaključuje da je BT najbolja opcija za Vaše lečenje. Posebno edukovani neurolozi Euromedika će Vam zakazati termin na kome će Vas upoznati sa tehnikom davanja, nije potreba nikakva posebna priprema, može se jesti i piti pre aplikacije leka. Na tom sastanku Vam objašnjava sve što Vas interesuje vezano za primenu BT, odgovara na sva vaša pitanja a zatim pristupa i sprovodi aplikaciju BT manjim iglicama u ciljano odabrane mišiće. Odmah po završetku davanja leka idete kući i uobičajeno obavljate sve svoje aktivnosti.