Skip links

Neurologija – Tranzitorni ishemijski akt

Tranzitorni ishemijski atak (TIA) je prolazni poremećaj moždane cirkulacije koji se manifestuje neurološkim deficitom  u trajanju od najviše 60 minuta, ali bez znakova akutnih ishemijskih promena mozga na neuroradiološkim snimcima (magnetna rezonanca i/ili kompjuterizovana tomografija-skener) koji se načine u roku od 24h od pojave tegoba.  TIA se najčešće manifestuje prolaznim trnjenjem ili slabošću jedne polovine tela, otežanim govorom, prolaznim oštećenjem vida na jednom oku. Pojava TIA predstavlja urgentno neurološko oboljenje i zbrinjava se sa istim stepenom hitnosti kao i moždani udar. Razlog za to je činjenica da kod pacijenata sa TIA postoji veliki rizik za pojavu moždanog udara. Pacijenti sa TIA imaju povećan rizik za pojavu i srčanog udara o čemu je takođe potrebno voditi računa. Međutim, svi pacijenti sa pojavom prolaznih neuroloških simptoma i znakova moraju proći neurološko ispitivanje u cilju isključenja postojanja drugih bolesti koji se mogu manifestovati na sličan način kao što su pre svega tumori mozga i imunološki posredovane bolesti nervnog sistema. 

U Euromedik ustanovama imamo mogućnost sprovođenja kako neuroloških pregleda tako i svih potrebnih dopunskih dijagnostičkih procedura koje su neophodne kod pacijenata sa pojavom prolaznih neuroloških tegoba.