Skip links

Tag: Pulmologija

Pulmologija – Tuberkuloza

Pulmologija – Tuberkuloza

in Tags

Tuberkuloza je zarazna, epidemijska bolest  koja  se može lečiti, izlečiti I prevenirati. Tuberkulozu izaziva bakterija Mycobacterijum tuberculosisi najčesce zahvata pluća (plućni parenhim i bronhijalno stablo), ali takođe I druge organe i tkiva (vanplućna tuberkuloza) Bacil tuberkuloze  je otkrio Robert Koch  24. marta 1882. godine, pa

Pulmologija – Palijativno lečenje pacijenta sa plućnim bolestima

Pulmologija – Palijativno lečenje pacijenta sa plućnim bolestima

in Tags

Palijativno zbrinjavanje je oblik lečenja kojim se poboljšava kvalitet života pacijenata suočenih sa neizlečivom bolešću, kao i njihovih porodica, kroz prevenciju i olakšavanje patnji koje ti oboleli mogu da imaju. Oboleli od malignih bolesti su pacijenti koji najčešće zahtevaju ovaj vid lečenja. Ali medju najčeščim

Pulmologija – Hemioterapija u lečenju plućnih tumora

Pulmologija – Hemioterapija u lečenju plućnih tumora

in Tags

Hemioterapija je vid ili vrsta terapije specifičnog onkološkog lečenja u lečenju malignih tumora. U lečenju malignih tumora pluća se sprovodi hirurško lečenje (operacija), radioterapija (zračenje) i hemioterapija . Kod malignih tumora pluća hemioterapija zauzima centralno mesto kao primarna i jedina terapija ili dopunska terapija uz operaciju

Pulmologija – Opstruktivna sleep apnea sindrom (OSAS)

Pulmologija – Opstruktivna sleep apnea sindrom (OSAS)

in Tags

Opstruktivna Sleep Apnea predstavlja (OSAS) poremećaj spavanja usled povremenenih prekida disanja. Bolest nastaje usled relaksacije mišića ždrela. Posledica toga je suženje ili zatvaranje disajnog puta prilikom udaha. Usled nemogućnosti udaha, može doći do smanjenja kiseonika u krvi što dovodo do kratkotrajnog buđenja kako bi se

Pulmologija – Bronhoskopija

Pulmologija – Bronhoskopija

in Tags

Bronhoskopija predstavlja endoskopsku metodu za pregled traheobrohijalnog stabla. Pregled se obavlja aparatom koji se zove bronhoskop. Pregled radi specijalista pulmolog ili grudni hirurg. Priprema za pregled Za ovu vrstu pregleda porebna je priprema. Svaki pacijent treba da ima osnovne laboratorijske analize, u slučaju potrebe pregled

Pulmologija – Kašalj

Pulmologija – Kašalj

in Tags

Kašalj predstavlja odbrambenu funkciju organizma koja nastaje pri izdisaju da bi se odstranio sadržaj iz disajnih puteva, takođe ali može biti indikator bolesti. To je simptom (a ne bolest) koji mogu izazvati suv i zadimljen vazduh, izduvni gasovi motornih vozila, hemijska isparavanja, sluz iz nosa