Skip links

Tag: Pulmologija

Pulmologija – Tuberkuloza

Pulmologija – Tuberkuloza

in Tags

Tuberkuloza je zarazna, epidemijska bolest  koja  se može lečiti, izlečiti I prevenirati. Tuberkulozu izaziva bakterija Mycobacterijum tuberculosisi najčesce zahvata pluća (plućni parenhim i bronhijalno stablo), ali takođe I druge organe i tkiva (vanplućna tuberkuloza) Bacil tuberkuloze  je otkrio Robert Koch  24. marta 1882. godine, pa

Pulmologija – Palijativno lečenje pacijenta sa plućnim bolestima

Pulmologija – Palijativno lečenje pacijenta sa plućnim bolestima

in Tags

Palijativno zbrinjavanje je oblik lečenja kojim se poboljšava kvalitet života pacijenata suočenih sa neizlečivom bolešću, kao i njihovih porodica, kroz prevenciju i olakšavanje patnji koje ti oboleli mogu da imaju. Oboleli od malignih bolesti su pacijenti koji najčešće zahtevaju ovaj vid lečenja. Ali medju najčeščim

Pulmologija – Hemioterapija u lečenju plućnih tumora

Pulmologija – Hemioterapija u lečenju plućnih tumora

in Tags

Hemioterapija je vid ili vrsta terapije specifičnog onkološkog lečenja u lečenju malignih tumora. U lečenju malignih tumora pluća se sprovodi hirurško lečenje (operacija), radioterapija (zračenje) i hemioterapija . Kod malignih tumora pluća hemioterapija zauzima centralno mesto kao primarna i jedina terapija ili dopunska terapija uz operaciju

Pulmologija – Opstruktivna sleep apnea sindrom (OSAS)

Pulmologija – Opstruktivna sleep apnea sindrom (OSAS)

in Tags

Opstruktivna Sleep Apnea predstavlja (OSAS) poremećaj spavanja usled povremenenih prekida disanja. Bolest nastaje usled relaksacije mišića ždrela. Posledica toga je suženje ili zatvaranje disajnog puta prilikom udaha. Usled nemogućnosti udaha, može doći do smanjenja kiseonika u krvi što dovodo do kratkotrajnog buđenja kako bi se

Pulmologija – Bronhoskopija

Pulmologija – Bronhoskopija

in Tags

Bronhoskopija predstavlja endoskopsku metodu za pregled traheobrohijalnog stabla. Pregled se obavlja aparatom koji se zove bronhoskop. Pregled radi specijalista pulmolog ili grudni hirurg. Priprema za pregled Za ovu vrstu pregleda porebna je priprema. Svaki pacijent treba da ima osnovne laboratorijske analize, u slučaju potrebe pregled

Pulmologija – Kašalj

Pulmologija – Kašalj

in Tags

Kašalj predstavlja odbrambenu funkciju organizma koja nastaje pri izdisaju da bi se odstranio sadržaj iz disajnih puteva, takođe ali može biti indikator bolesti. To je simptom (a ne bolest) koji mogu izazvati suv i zadimljen vazduh, izduvni gasovi motornih vozila, hemijska isparavanja, sluz iz nosa

Pulmologija – Hemoptizije

Pulmologija – Hemoptizije

in Tags

Hemoptizije predstavljaju iskašljavanje krvi iz dušnika i bronhija. Ponekad iskašljana krv potiče iz gornjeg respiratornog trakta- nosa, sinusa, grla ili iz jednjaka i digestivnog trakta. Količina iskašljane krvi može da varira od traga krvi u ispljuvku do iskašljavanja veće količine krvi. Uzroci iskašljavanja krvi su

Pulmologija – Spirometrija

Pulmologija – Spirometrija

in Tags

Spirometrija je standardizovana, objektivna, neinvazivna metoda kojom  se meri osnovna funkcija pluća odnosno  količina vazduha koji se udiše I izdiše iz pluća u funkciji vremena. Spirometrija se izvodi u cilju utvrđivanja prisustva ili odsustva plućne bolesti, otkrivanja ranih promena I progresije bolesti pluća, radi procene

Pulmologija – Primena spirometrije kod astme i hronične opstruktivne bolesti pluća

Pulmologija – Primena spirometrije kod astme i hronične opstruktivne bolesti pluća

in Tags

Opstruktivni poremećaj ventilacije pluća najčešće viđamokodastmeihroničneobstruktivnebolestipluća (HOBP). Opstrukcija podrazumeva ograničenje protoka vazduha kroz sužene disajne puteve usled inflamacije, bilo zbog kontrakcije glatkih mišića zidova disajnuh puteva , taloženja sekreta ili kolapsa disajnih puteva tokom ekspirijuma (izdisaja). Opstrukcija daje karakterističan izgledkrive protok/volumen i smanjenje parametara plućne

Pulmologija – Hronična opstruktivna bolest pluća

Pulmologija – Hronična opstruktivna bolest pluća

in Tags

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) je hronična bolest pluća koja se može sprečit ii lečiti. Karakteriše se perzistentnim simptomima i ograničenjem protoka vazduha usled oštećenja u  disajnim putevima i/ili plućnim alveolama nastalim zbog izloženosti (udisanja)  štetnim česticama I gasovima. Obolevaju najčešće osobe preko 40 godina

Pulmologija – Inhalacioni lekovi u terapiji astme i horničnih opstruktivnih bolesti pluća

Pulmologija – Inhalacioni lekovi u terapiji astme i horničnih opstruktivnih bolesti pluća

in Tags

Ogromna većina lekova koji se koriste u terapiji HOBP i astme nalaze se na tržištu u obliku inhalacionih preparata u različitim brojnim uređajima za inhalaciju (inhaleru), popularno zvanim „pumpice“. Pored sprejeva za inhalaciju (u mernodoznim inhalerima pod pritiskom), postoje i oni u obliku suvog praha

Pulmologija – Radiološka dijagnostika plućnih bolesti

Pulmologija – Radiološka dijagnostika plućnih bolesti

in Tags

Radiologija (rendgen dijagnostika) je neinvazivna i bezbolna dijagnostička metoda koja podrazumeva primenu X zraka za snimanje različitih delova tela i organa. Radiologija se koristi u dijagnostici plućnih bolesti – zapaljenja pluća, akutne i hronične opstruktivne bolesti pluća, pneumotoraksa tj. pucanja plućne maramice, izliva u grudnoj

Pulmologija – Pneumonije – upale pluća

Pulmologija – Pneumonije – upale pluća

in Tags

Definicija Upala pluća je akutno, najčešće infektivno zapaljenje plućnog parenhima (plućne maramice) koje zahvata alveolne prostore i prostor između alveola. Pneumoniju karakteriše povišena temperatura sa otežanim, plitkim i ubrzanim disanjem. Kada je upala pluća šire lokalizovana, govori se o bronhopneumoniji. Upala pluća predstavlja najopasnije oboljenje

Pulmologija – Multisistemska sarkoidoza

Pulmologija – Multisistemska sarkoidoza

in Tags

Kada je u pitanju multisitestemska sarkoidoza potrebno je timsko lečenje. Tim sačinjavate Vi, pulmolozi, kardiolozi, neurolozi, hepatolozi, gastroenetrolozi, oftamolozi, ortopedi, endokrinolozi, urolozi. dermatolozi, reumatolozi. SARKOIDOZA SRCA Naučnici koji proučavaju sarkoidozu procenjuju da se kardiosarkoidoza javlja kod otprilike 10% pacijenata koji obole od sarkoidoze. Kako su

Pulmologija – Pušenje – faktor rizika za nastanak i pogoršanje mnogih oboljenja

Pulmologija – Pušenje – faktor rizika za nastanak i pogoršanje mnogih oboljenja

in Tags

Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije pušenje je prvi i najveći pojedinačni faktor bolesti, invalidnosti i prevremene smrtnosti. Pušenje se više ne smatra navikom već bolešću zavisnosti koja uzrokuje brojna druga fizička oboljenja. Na prvom mestu to su oboljenja bronhija i pluća jer je respiratorni sistem

Pulmologija – Sarkoidoza

Pulmologija – Sarkoidoza

in Tags

Kako se dijagnostikuje sarkoidoza? Da bi se sprečile teže posledice bolesti jako je važno otkriti sarkoidozu na vreme.  Nema laboratorijskog testa kojim se može sa sigurnošću dijagnostikovati sarkoidoza. Umesto toga pulmolozi se oslanjaju na veći broj testova i pregleda. Da bi se potvrdila dijagnoza pacijenta

Pulmologija – Akutni bronhitis

Pulmologija – Akutni bronhitis

in Tags

Akutni bronhitis je akutno zapaljenje dušnika i bronhija. Počinje najčešće zapaljenjem gornjih respiratornih puteva,da bi se za kratko vreme pojavili simptomi upale i bronhija- obično kašalj sa iskašljavanjem, malaksalost,slabost, povišena temperatura. Oboljenje se češće javlja kod osoba sa slabijim imunitetom,starijih, dece, pušača, premorenih ili osoba