Skip links

Pulmologija – Hemoptizije

Hemoptizije predstavljaju iskašljavanje krvi iz dušnika i bronhija. Ponekad iskašljana krv potiče iz gornjeg respiratornog trakta- nosa, sinusa, grla ili iz jednjaka i digestivnog trakta. Količina iskašljane krvi može da varira od traga krvi u ispljuvku do iskašljavanja veće količine krvi. Uzroci iskašljavanja krvi su brojni- mogu da budu plućni i vanplućni. Plućni uzroci su upale pluća, proširene bronhije- bronhiektazije, hronični bronhitis, tuberkuloza, tumori pluća. Drugi uzroci su- oboljenje srca, plućna embolija, skok krvnog pritiska, strano telo u bronhijama, povreda grudnog koša, pojedini lekovi.

Iskašljavanje krvi nije razlog za paniku ali je povod da se odmah javite lekaru. Do javljanja lekaru treba da znate:

Iako ste iskašljali i malu količinu krvi ne provocirajte kašalj,trudite se da što manje kašljete.

Budite smireni, zauzmite polusedeći položaj i izbegavajte suvišne aktivnosti-poželjno je mirovanje.

Ne koristite tople napitke, vreo čaj, supu kao ni žestoka alkoholna pića. Savetuje se potpuna apstinencija od duvana.

Izbegavajte izlaganje suncu i boravak u blizini izvora toplote.

Ukoliko pijete lekove za pritisak, proverite da li ste popili lek, i popijte ga ukoliko ste zaboravili.

Ako koristite sredstva za razredjivanje krvi kao i aspirin, kardiopirin ili druge preparate acetilsalicilne kiseline nemojte ih koristiti do odlaska lekaru.

Ako je iskašljavanje krvi veće  možete da stavite na grudi kesu sa ledom.Ukoliko imate vitamin C možete da popijete tabletu. Ne koristite lekove za kašalj dok se ne posavetujete sa lekarom.

Dijagnoza uzroka iskašljavanja krvi postavlja se na osnovu uzimanja detaljne anamneze, pregleda pacijenta i obaveznog snimanja pluća najpre rendgengrafijom, a po potrebi i skenerom grudnog koša. U nekim slučajevima, u zavisnosti na koje oboljenje se sumnja potrebna je konsultacija kardiologa, ultrazvuk srca, laboratorijske analize ili bronhoskopija. Spirometrija se ne radi ukoliko pacijent daje podatak da je iskašljavao ili iskašljava krv. Ukoliko pulmolog ne nađe da je uzrok iskašljavanja krvi oboljenje pluća potrebni su pregledi otorinolaringologa, gastroenterologa i eventualno dopunske analize.

Lečenje iskašljavanja krvi zavisi od osnovne bolesti koja je iskašljavanje krvi izazvala. Da li će pacijent da bude upućen u bolnicu ne zavisi samo od količine iskašljane krvi – ukoliko se iskašljava veća količina krvi mora se uputiti u bolnicu, gde je u slučaju masivnih krvarenja nekad potrebna i intervencija grudnog hirurga da bi se krvarenej zaustavilo. I kada pacijent  iskašljava malu količinu krvi, ako se postavi dijagnoza embolije pluća, takođe je potrebna hitna hospitalizacija. U ostalim slučajevima lečenje se sprovodi bilo u kućnim uslovima bilo u bolnici, a lekovi koji se upotrebljavaju zavise od same bolesti koja je uzrokovala hemoptizije