Skip links

Pulmologija – Respiratorna rehabilitacija

Program respiratorne rehabilitacije je osmišljen kako bi se pacijentima omogućilo da lakše dišu, poboljšaju svoj kvalitet života i da što manje borave u bolnici. Mnoge osobe obolele od plućnih bolesti smatraju da im ovaj program pomaže da se vrate aktivnostima od kojih su odustali u prethodnom periodu.

Plućnu rehabilitaciju treba preporučiti svim pacijentima koji smatraju da ih njihova bolest ograničava u obavljanju normalnih aktivnosti. Ipak, treba imati na umu da rehabilitacija nije pogodna za pacijente koji ne mogu da hodaju, imaju nestabilnu anginu ili koji su u skorije vreme imali srčani udar. Posavetujte se sa svojim lekarom da li je plućna rehabilitacija preporučena za vas.

U timu može biti više različitih specijalista, ali najčešće se sastoji od specijaliste fizikalne medicine I pulmologa. 

Iako je plan respiratorne rehabilitacije uglavno usmenren na pacijente sa HOBP, on se može primeniti I kod pacijenata sa drugim plućnim bolestima kao što su: plućna fibroza, bronhiektazije

Može se sprovoditi u ambulantnim ili hospitalnim uslovima, a kada se pacijent obuči, nastavlja sa vežbama kod kuće. Na rehabilitaciju se najčešće javljaju pacijenti u odmaklim stadijumima bolesti ali se ona može sprovoditi I onda kada su simptomi blaži. 

Respiratorna rehabilitacija poboljšava kvalitet života tako što smanjuje osećaj otežanog disanja, poboljšava toleranciju fizičkog napora, smanjuju broj hospitalizacija.

Program se sastsoji od vežbi mišićne, vežbi za jačanje respiratorne musculature, neuromišićne električne stimulacije, edukacije za pravilnu upotrebu inhalacione terapije

Svaki program se razlikuje od ustanove do ustanove, ali najčešće uključuje:

  • Detaljnu edukaciju o bolesti – uključujući objašnjenje kako utiče na vaša pluća i mehanizam dejstva lekova koje koristite.
  • Fizičke aerobne vežbe kao što su brzo hodanje ili vožnja bicikle.
  • Vežbe za gornje ekstremitete i vežbe za jačanje.
  • Savete kako da izbegavate i kako da se ponašate u slučaju pogoršanja – kada treba da nazovete lekara ili hitnu službu.
  • Individualne savete o fizikalnoj terapiji, ishrani, okupacionoj terapiji, prestanku pušenja, fizičkim odnosima i planiranju životnih aktivnosti.
  • Priliku da upoznate i druge osobe koje boluju od HOBP, astme  ili drugih respiratornih poremećaja.