Skip links

Tag: OSAS

Pulmologija – Opstruktivna sleep apnea sindrom (OSAS)

Pulmologija – Opstruktivna sleep apnea sindrom (OSAS)

in Tags

Opstruktivna Sleep Apnea predstavlja (OSAS) poremećaj spavanja usled povremenenih prekida disanja. Bolest nastaje usled relaksacije mišića ždrela. Posledica toga je suženje ili zatvaranje disajnog puta prilikom udaha. Usled nemogućnosti udaha, može doći do smanjenja kiseonika u krvi što dovodo do kratkotrajnog buđenja kako bi se