Skip links

Pulmologija – Tumori pluća i medijastinuma

Najčešći tumori pluća su na žalost karcinomi. Posle karcinoma prostate nalaze se na drugom mestu svih malignih bolesti kod muškaraca, a na trećem mestu po učestalosti oboljevanja kod žena, nažalost  na prvom mestu po smrtnosti od svih malignih bolesti oba pola. Karcinomi pluća su veliki zdravstveni problem svuda u svetu. Dok smrtnost ostalih oblika malignih bolesti (karcinomi dojke, prostate, debelog creva, materice…) ima tendenciju pada ili stagnacije, smrtnost od karcinoma pluća je u stalnom porastu.  

Faktori rizika

Glavni faktor rizika je pušenje, pored toga su važni i genetska predispozicija i aerozagadjenje. 

Simptomi

Bolest se nažalost prezentuje simptomima koji nisu tipični samo za ovu bolest i koji mogu biti blagi i netipični. Najčešći simptomi su kašalj, gubitak u telesnoj težini, opšta slabost i malaksalost. Mogu se javiti i iskašljavanje krvi, bol u grudima, povišena telesna temperatura, gubitak apetita. Sve ovo može se videti i kod drugih plućnih bolesti kao što su tuberkuloza, hronična opstruktivna bolest pluća, brohiektazije. Na žalost 10-15% pacijenata nema nikakve simptome i dobro se osećaju. 

Ono što doprinosi porastu broja obolelih i umrlih od ove bolesti pored pušenja i nespecifičnih simptoma i znakova bolesti je i nepostojanje bezbednog, jeftinog i dostupnog skrinig pregleda (kao što je npr mamografija za karcinom dojke, Papa test za karcinom grlića materice, kolonoskopija za karcinom debelog creva). Borba u razvijenim zemljama protiv ove bolesti se osnovno bazira na zabrani pušenja, ali i preporuci da se svim pušačima starijim od 45 godina i mladjim od 80 godina uradi niskodozni skener grudnog koša ( LDCT ). 

Kako se bolest otkriva?

Dijagnostika počinje najčešće sa radiografijom pluća, ali je osnova dijagnostike skener grudnog koša koji se dopunjuje sa skenerom trbuha i male karlice, ponekad i glave u cilju procene raširenosti bolesti. 

Sledeći korak je histopatološka verifikacija. Uzimanje uzorka tkiva tumora se najčešće postiže bronhoskopijom, perkutanom biopsijom pluća, videoasistiranom torakoskopijom (VATS) što zavisi od dostuposti tumora. Histopatologija se dopunjuje molekularnim i imunohistohemijskim analizama.

Šta sledi?

Po pristizanju histopatološkog nalaza pacijent se prikazuje onkološkom konzilijumu koji odlučuje o daljem lečenju. Konzilijum čine specijalisti – onkolog, pulmog, radioterapeut, grudni hirurga koji odlučuje o najboljem modalitetu lečenja pojedinačno za svakog pacijenta.

Kako se leče karcinomi pluća?

Lečenje se sastoji od operacije, radioterapije (zračenje), hemioterapije, imunoterapije i biološke terapije. Modalitet lečenja zavisi od opšteg stanja pacijenta kao i stadijuma bolesti. Centralno mesto zauzima hemioterapija.

U Opštoj bolnici Euromedik pacijenti imaju na raspolaganju kompletnu dijagnostiku, mogućnost histopatološke verifikacije tumora, prikaz onkološkom konzilijumu, primena hemioterapije, imunološke i biološke terapije, operativno lečenje, kao i stalnu podršku u borbi protiv ove bolesti.