Skip links

Pulmologija – Pleuralni izliv

Šta je to pleuralni izliv?

Predstavlja pojavu tečnosti u prostoru izmedju dva lista plućne maramice koji okružuje pluća – pleuralni prostor. 

U tom prostoru inače postoji negativan atmosferski pritisak kojim se naša pluća održavaju u  raširenom stanju ispunjena vazduhom.

U fiziološkim uslovima u pleuralnom prostoru uvek postoji oko 20 ml tečnostikoja je ultrafiltrat naše krvi I njen tok ide od spoljašnjeg lista – parijetalne pleure do unutrašnjeglista-visceralne pleure.

Svako nakupljanje tečnosti veće od fizioloških  20 ml predstavlj apleuralni izliv.

Posto se pluća sastoje od dva plućna krilapo sto je I dva pleuralna prostora papleuralni izliv moze biti jednostran I obostran.

U kojimstanjima/bolestima se javlja pleuralni izliv?

Pleuralni izliv je često patološko stanje. Javlja se kao posledica patoloških stanja pluca, plućne maramice, ali I udaljenih organa I bolesti koje nisu primarno plućne.

Najcešćastanja u kojima se javlja  pleuralni izliv su srčana slabost, upala pluća, maligne bolesti – karcinomi pluća ili drugih organa(debelo greva, dojke, jajnika)

Pleuralni izliv moze biti jedina  manifestacija  nekih bolesti kao što su maligne bolesti ili infekcije – tuberkuloza.

Koji su simptomi pleuralnog izliva?

Kako će se manifestovat I pleuralni izliv zavisi od brzine kojim se stvara, kao I njegove veličine.

Bolest može biti bez simptoma kada se registruje uzgredno prilikom nekih dijagnostičkih procedura koje su rađene iz nekog  drugog razloga – radiografija grudnog koša,ultrazvuk stomaka, skenerom ili magnetom rezonancom trbuha ili kučmenog stuba. 

Kada postoje, simptomi su: otežano I ubrano disanje, kašalj, bol I pritisak u predelu grudnog koša. Ako je količina u pleuralnom prostoru velika, to može ugroziti život pacijenta.

Koji je postupak?

Ako teško dišete, zamarate se, osećate pritisak ili bol u grudima, kašljete , ne možete da legnete javite se odmah lekaru.

Lekar će vas pregledati I auskultacijom grudnog koša će čuti da je disanje iznad izliva slabije čujno ili nečujno.

Sledeći postupak je radiografija pluća i srca gde će se izliv videti – kolika je veličina, da li je jednostran ili obostran.

Kao dopunski pregledi u  cilju sagledavanja izgleda izliva, moguće  postojanja patoloških procesa na plućima i drugim organima lekar moze da preporuči ultrazuk i skener grudnog koša.

Da bi se sagledalo celokupno stanje organizma najčesće se rade i laboratorijske analize krv i gde se gledaj umarkeri infekcije, srčane slabosti,stanja bubrega, jetre, tumor marker…

Šta je torakocenteza?

Da bi se pacijentu olakšalo disanje i ispitala tecnost koja se nakupIja u pleuri potrebno je da lekar uradi pleuralnu punkciju (torakocentezu). 

Bolesnik sedi naslonjen napred na svoje ruke dok lekar na zadnjoj strani grudnog koša ispod lopatice iglom ulazi u pleuralni prostor. Kroz tu iglu uzima uzorke za biohemijski, citološki I mikrobiološki pregled. Takođe ispušta tečnost,obično ne vise od 1000 ml. Bolesnik u par minuta oseća olakšanje disanja.Pregledom tečnosti na vedenim analizama se razjašnjava uzrok pleuralnog izliva.Dalje lečenje zavisi upravo od uzroka nastanka pleuralnog izliva. Infekcija se leči antibioticima, maligni tumori operacijom, zračenjem, hemioterapijom, tuberkuloza antituberkuloznim lekovima, srčana slabost lekovima za stimulaciju mokrenja…

Nekad se pleuralna tečnost stvara ponovo i više puta, što se najcešće vidja kod malignih tumora i tada se radi pleurodeza- kroz iglu za pleuralnu punkciju se ubacuju sredstva koja izazivaju hemijsku reakciju pleure i posledično smanjenje daljeg stvaranja izliva.

Za pleuralnu punkciju nije potrebna posebna priprema osim podatka o uzimanju lekova koji sprečavaju trombozu i agregaciju trombocita (antikoagulativna i antiagregaciona terapija– Farin, Sintrom, Sincum, Xarelto, Pradaxa, Eliqius, Plavix, Aspirin, Brilique). Ove lekove je neophodno ako ih uzimate prekinuti sto će Vam lekar reći tačno koliko pre pleuralne punkcije. Procedura se izvodi u lokalnoj anesteziji.

Ukoliko je uzrok pleuralnog izliva nepoznat radi se biopsija plućne maramice ili operativne procedure kojima se direktno sagledava plućna maramica i uzimaju biopsije na analizu (pleuroskopija, video asistirana torakoskopija – VATS).

U Opštoj bolnici Euromedik možete da obavite kompletnu dijagnostiku. Od pregleda pulmologa, radiografije (RTG) pluca, ultrazvuka, skener grudnog koša, pleuralnu punkciju sa svim pregledima pleuralne tečnosti, biopsiju pleure, VATS. Neke preglede je moguće obaviti ambulantno, a za neke je potrebno boravak u bolnici (VATS). Takodje je moguće započinjanje i sprovođenje lečenja shodno rezultatima urađenih ispitivanja.