Skip links

Pulmologija – Akutna respiratorna insuficijencija

Šta je akutna respiratorna insuficijencija (ARI) ?

Akutno i urgetno stanje u medicini koje nastaje u roku od nekoliko sati ili dana, najviše do 7 dana.

Stanje koje se zbrinjava u službama urgetnih ambulanti, bolnicama i jedinicama intezivne nege.

Predstavlja naglo nastalu slabost disajne funkcije koja nam omogućava razmenu gasova izmedju spoljašnje sredine i krvi .

Centralni deo sistema za disanje su pluća, ali disajna funcija zavisi od više sistema organa i nivoa kontrole. Taj sistem čine centri u mozgu, produženoj i kičmenoj moždini, mišići grudnog koša, dijafragma, plužna maramina , pluća , disajni putevi , krvni sudovi. Zbog toga disajna slabost, bilo akutna ili hronična može nastati kao posledica patoloških poremećaja na svim ovim nivoima. 

Najčešći uzroci su – upale pluća, edem pluća , plućna tromboembolija, teško pogoršanje astme i hronične obstruktivne bolesti pluća, akutni respiratorni distres sindrom, pneumotorax , moždani udar,moždane povrede, trovanja , neuromišićne bolesti ).

Kako se prepoznaje i dijagostikuje ?

Samo lekar moze da postavi sumnju da se kod bolesnika razvija slabost disanja. Bilo da su to oni koji već boluju od neke bolesti ili ih lekar prvi put vidi oni odaju utisak teškog i životno ugroženog bolesnika. Dišu teško i ubrzano, zauzimaju prinudan položaj, tokom disanja koriste pomoćne mišiće, konfuzni su, imaju ubrzan puls, skok krvnog pritiska.

Dijagnoza se postavlja jedino analizom gasova u arterijskoj krvi. Ovom analizom se odredjuje koncentracija kiseonika i ugljen dioksida u krvi, kao i pH krvi što je pokazatelj dobre ili loše disajne funkcije. Pokazatelj loše funkcije disanja je smanjenje koncentracije kiseonika i/ili povećanje koncentracije ugljen dioksida u krvi, pad pH krvi . 

Kako se leči ?

Ovo stanje se leči isključivo u bolnicama , najčešće jedinicima poluintezivne i intezivne nege .

Prvo i osnovno je sprovodjenje mera korekcije niskog kiseonika u krvi, oksigeno terapijom kada dajemo bolesniku kiseonik preko maske ili nazalne kanile. U najtežim slučajevima je neophodno da se pacijent postavi na respirator – mašinu koja zamenjuje pluća do oporavka. Pored ovoga leči se i stanje koje je dovelo do slabosti disanja. 

U opštoj bolnici Euromedik je moguće zbrinuti i lečiti pacijenta kod koga postoji akutna slabost disanja. U sastavu internog odeljenja postoji jedinica intezivne nege sa svim tehničkim mogućnostima koji su potrebne za lečenje ovog stanja – kiseonik, neivazivna mehanička ventilacja, respirator. Ovakve pacijente leče u našoj ustanovi multidisciplinarni tim sa pulmogom, anesteziologom, grudnim hirurgom, kardiologom i drugim specijalnosta po potrebi.