Skip links

Tag: Astma

Pulmologija – Inhalacioni lekovi u terapiji astme i horničnih opstruktivnih bolesti pluća

Pulmologija – Inhalacioni lekovi u terapiji astme i horničnih opstruktivnih bolesti pluća

in Tags

Ogromna većina lekova koji se koriste u terapiji HOBP i astme nalaze se na tržištu u obliku inhalacionih preparata u različitim brojnim uređajima za inhalaciju (inhaleru), popularno zvanim „pumpice“. Pored sprejeva za inhalaciju (u mernodoznim inhalerima pod pritiskom), postoje i oni u obliku suvog praha

Pedijatrija – Pneumonija i astma

Pedijatrija – Pneumonija i astma

in Tags

Zapaljenje pluća (pneumonija) je infekcija plućnog tkiva koju karakteriše visoka temperatura, ubrzano disanje i radiografski verifikovana konsolidacija (zasenčenje) plućnog parenhima ili promene u plućnom intersticijumu. Kod odojčadi do tri meseca i veoma iscrpljene dece sa upalom pluća može izostati visoka temperatura. Najugroženija populacija su deca