Skip links

Tag: Plućne bolesti

Pulmologija – Palijativno lečenje pacijenta sa plućnim bolestima

Pulmologija – Palijativno lečenje pacijenta sa plućnim bolestima

in Tags

Palijativno zbrinjavanje je oblik lečenja kojim se poboljšava kvalitet života pacijenata suočenih sa neizlečivom bolešću, kao i njihovih porodica, kroz prevenciju i olakšavanje patnji koje ti oboleli mogu da imaju. Oboleli od malignih bolesti su pacijenti koji najčešće zahtevaju ovaj vid lečenja. Ali medju najčeščim

Pulmologija – Inhalacioni lekovi u terapiji astme i horničnih opstruktivnih bolesti pluća

Pulmologija – Inhalacioni lekovi u terapiji astme i horničnih opstruktivnih bolesti pluća

in Tags

Ogromna većina lekova koji se koriste u terapiji HOBP i astme nalaze se na tržištu u obliku inhalacionih preparata u različitim brojnim uređajima za inhalaciju (inhaleru), popularno zvanim „pumpice“. Pored sprejeva za inhalaciju (u mernodoznim inhalerima pod pritiskom), postoje i oni u obliku suvog praha

Pulmologija – Radiološka dijagnostika plućnih bolesti

Pulmologija – Radiološka dijagnostika plućnih bolesti

in Tags

Radiologija (rendgen dijagnostika) je neinvazivna i bezbolna dijagnostička metoda koja podrazumeva primenu X zraka za snimanje različitih delova tela i organa. Radiologija se koristi u dijagnostici plućnih bolesti – zapaljenja pluća, akutne i hronične opstruktivne bolesti pluća, pneumotoraksa tj. pucanja plućne maramice, izliva u grudnoj