Skip links

Pulmologija – Palijativno lečenje pacijenta sa plućnim bolestima

Palijativno zbrinjavanje je oblik lečenja kojim se poboljšava kvalitet života pacijenata suočenih sa neizlečivom bolešću, kao i njihovih porodica, kroz prevenciju i olakšavanje patnji koje ti oboleli mogu da imaju.

Oboleli od malignih bolesti su pacijenti koji najčešće zahtevaju ovaj vid lečenja. Ali medju najčeščim bolestima koje takodje zahtevaju ovaj vid lečenja su i oboleli od nekih hroničnih plućnih bolesti. To su bolesti koje su neizlečive i koje za posledicu imaju propadanje disajne funkcije zbog čega se razvija slabost disanja – respiratorna insuficijencija. 

Plućne bolesti kod kojih se ovo dešava su karcinom pluća, hronična obstruktivna bolest pluća, fibroza pluća, kifoza grudnog dela kičme, neurološke bolesti koje dovode do slabosti disajnih mišića…

Šta osećaju oboleli od neizlečivih plućnih bolesti?

Zbog slabosti disajne funkcije oboleli troše veliku energiju na disanje što vremenom najčešće dovodi do težih ili teških oblika neuhranjenosti. 

Slabost disanja urokuje nedostatak kiseonika u telu koje se bori za svaki udah pa je čest veliki strah i anksioznost. 

Ti pacijenti su u početku nesposobni za fizičke aktivnosti, teže, pa lakše, a kasnije imaju tegobe i u miru, pa ni svoje osnovne potrebe ne mogu da obavljaju. Vezani su za krevet što vodi mišićnoj atrofiji, stvaranju kontraktura, promenama na koži na tačkama oslonca tela poznatim kao decubitus. Boravak u posetlji stvara sklonost infekcijama, najčešće upalama pluća, infekcijama kože i urinarnih puteva. 

Tako da su bol, problemi sa disanjem, mišićima, ishranom i infekcijama najčešći. 

Šta podrazumeva?

Palijativno lečenje ili zbrinjavanje pacijenata se sprovodi u bolnicama, kod kuće ili preko patronažnih službi. Podrazumeva obezbeđivanje adekvatne oksigenacije, obezboljavanje, ishranu adekvatnu stanju bolesnom, negu i fizikalnu terapiju. 

Oksigenacija je korišćenje kiseonika minimalno 15 sati /dan preko najčešće koncentratora za kiseonik. Lekar je taj koji na osnovu gasnih analiza potvrđuje dijagnozu disajne slabosti i prepisuje dugotrajnu oksigeno terapiju (DOT).

Bol se kupira različitim vrstama analgetika – neopodni analgetici (paracetamol, nesteroidni antiinflamatorni lekovi…) i opoidnim analgeticima (derivati morfina). Te lekove takodje prepisuje lekar i prati njihov efekat ali i moguće neželjena dejstva . 

Ishrana je potrebno uvek da bude hiperproteinska pa se kroz redovni jelovnik pojačava unos proteina ali se i često dodaju razni preparati u vidu šejkova koji sadrže visok nivo proteina. Takođe se dodaju vitamini i minerali u većem procentu nego kod zdravih. 

Nega, pogotovo kože je najčešći problem i zahteva stručan rad. Fizikalna terapija je neophodna da bi mišići bili opušteni. bez stvaranja kontraktura i bolnih stanja.

Palijativno lečenje ne utiče nažalost na ishod bolesti, ne ubrazava je niti odlaže, samo olakšava patnje pacijenta i porodice .

U bolnici Euromedik je moguće dobiti kompletno palijativno lečenje bolesnika kojima je to potrebno, kao i podršku pacijentima i porodici u teškim trenucima. Zakažite Vaš specijalistički pulmološki pregled.