Skip links

Tag: Bolesti pluća

Pulmologija – Primena spirometrije kod astme i hronične opstruktivne bolesti pluća

Pulmologija – Primena spirometrije kod astme i hronične opstruktivne bolesti pluća

in Tags

Opstruktivni poremećaj ventilacije pluća najčešće viđamokodastmeihroničneobstruktivnebolestipluća (HOBP). Opstrukcija podrazumeva ograničenje protoka vazduha kroz sužene disajne puteve usled inflamacije, bilo zbog kontrakcije glatkih mišića zidova disajnuh puteva , taloženja sekreta ili kolapsa disajnih puteva tokom ekspirijuma (izdisaja). Opstrukcija daje karakterističan izgledkrive protok/volumen i smanjenje parametara plućne