Skip links

Tag: Kašalj

Pulmologija – Kašalj

Pulmologija – Kašalj

in Tags

Kašalj predstavlja odbrambenu funkciju organizma koja nastaje pri izdisaju da bi se odstranio sadržaj iz disajnih puteva, takođe ali može biti indikator bolesti. To je simptom (a ne bolest) koji mogu izazvati suv i zadimljen vazduh, izduvni gasovi motornih vozila, hemijska isparavanja, sluz iz nosa