Skip links

Tag: Plućni tumor

Pulmologija – Hemioterapija u lečenju plućnih tumora

Pulmologija – Hemioterapija u lečenju plućnih tumora

in Tags

Hemioterapija je vid ili vrsta terapije specifičnog onkološkog lečenja u lečenju malignih tumora. U lečenju malignih tumora pluća se sprovodi hirurško lečenje (operacija), radioterapija (zračenje) i hemioterapija . Kod malignih tumora pluća hemioterapija zauzima centralno mesto kao primarna i jedina terapija ili dopunska terapija uz operaciju