Skip links

Tag: Multisistemska sarkoidoza

Pulmologija – Multisistemska sarkoidoza

Pulmologija – Multisistemska sarkoidoza

in Tags

Kada je u pitanju multisitestemska sarkoidoza potrebno je timsko lečenje. Tim sačinjavate Vi, pulmolozi, kardiolozi, neurolozi, hepatolozi, gastroenetrolozi, oftamolozi, ortopedi, endokrinolozi, urolozi. dermatolozi, reumatolozi. SARKOIDOZA SRCA Naučnici koji proučavaju sarkoidozu procenjuju da se kardiosarkoidoza javlja kod otprilike 10% pacijenata koji obole od sarkoidoze. Kako su