Skip links

Tag: Bronhoskopija

Pulmologija – Bronhoskopija

Pulmologija – Bronhoskopija

in Tags

Bronhoskopija predstavlja endoskopsku metodu za pregled traheobrohijalnog stabla. Pregled se obavlja aparatom koji se zove bronhoskop. Pregled radi specijalista pulmolog ili grudni hirurg. Priprema za pregled Za ovu vrstu pregleda porebna je priprema. Svaki pacijent treba da ima osnovne laboratorijske analize, u slučaju potrebe pregled