Skip links

Tag: Hemoptizije

Pulmologija – Hemoptizije

Pulmologija – Hemoptizije

in Tags

Hemoptizije predstavljaju iskašljavanje krvi iz dušnika i bronhija. Ponekad iskašljana krv potiče iz gornjeg respiratornog trakta- nosa, sinusa, grla ili iz jednjaka i digestivnog trakta. Količina iskašljane krvi može da varira od traga krvi u ispljuvku do iskašljavanja veće količine krvi. Uzroci iskašljavanja krvi su