Skip links

Pulmologija – Akutni bronhitis

Akutni bronhitis je akutno zapaljenje dušnika i bronhija. Počinje najčešće zapaljenjem gornjih respiratornih puteva,da bi se za kratko vreme pojavili simptomi upale i bronhija- obično kašalj sa iskašljavanjem, malaksalost,slabost, povišena temperatura. Oboljenje se češće javlja kod osoba sa slabijim imunitetom,starijih, dece, pušača, premorenih ili osoba koje imaju smanjen imunitet usled nekih bolesti.Bolest je najčešća u proleće i jesen. Uzrok akutnog bronhitisa najčešće su virusne infekcije. Ukoliko se virusni bronhitis ne komplikuje bakterijskom superinfekcijom prolazi za 7-14 dana, ali kašalj može da traje i do dva meseca. Oštećen epitel bronhija i pojačano lučenje sluzi stvaraju  povoljnu sredinu za razvoj bakterijske superinfekcije . U tom slučaju, tegobe se produžavaju, temperatura može da se poveća a ispljuvak koji je u početku bio bistar postaje zamućen, žut ili zelen. 

Dijagnoza

Akunti bronhitis dijagnostikuje se na osnovu podataka koje pacijent daje, slušanjem pluća, a da bi se utvrdilo da li se radi o virusnoj ili bakterijskoj infekciji laboratorijskim analizama. Kod bronhitisa lekar pod slušalicama čuje karakteristične zvuke a da bi se isključilo i zapaljenje pluća radi se prema preporuci lekara nekad i rendgen grafija pluća. 

Lečenje

Lečenje akutnog bronhitisa sprovodi se mirovanjem, polivitaminskom terapijom, povećanim unosom tečnosti zbog lakšeg iskašljavanja sekreta, ukoliko se radi o bakterijskoj infekciji i antibioticima kao i lekovima koji olakšavaju iskašljavanje. Virusne infekcije pluća mogu usled oštećenja epitela bronhija da ostave posledicu pojačane reaktivnosti bronha i pojačane reakcije bilo na spoljašnje alergene bilo na prašinu, duvanski dim ili promenu temperature vazduha – obično hladan vazduh. Iz ovog razloga važno je lečenje akutnog bronhitisa sprovesti adekvatno.