Urološka hirurgija

Urologija je grana kliničke medicine koja se bavi etiologijom, patogenezom i dijagnostikom oboljenja mokraćnih puteva kod muškaraca i žena, kao i reproduktivnim organima kod muškaraca. Lekar specijalista iz ove oblasti zove se urolog i osposobljen je za dijagnostiku i lečenje urogenitalnih bolesti. Bolesti urogenitalnog trakta koji su pod kontrolom urologa su infekcije uretre, bubrega i bešike različitim bakterijama, kao i upala prostate kod muškaraca, poremećaji bubrežnog sistema kao prepreka protoku urina, urođene anomalije, kalkulusi, benigni i maligni tumori bubrega.

Urološka hirurgija

Urologija je grana kliničke medicine koja se bavi etiologijom, patogenezom i dijagnostikom oboljenja mokraćnih puteva kod muškaraca i žena, kao i reproduktivnim organima kod muškaraca. Lekar specijalista iz ove oblasti zove se urolog i osposobljen je za dijagnostiku i lečenje urogenitalnih bolesti. Bolesti urogenitalnog trakta koji su pod kontrolom urologa su infekcije uretre, bubrega i bešike različitim bakterijama, kao i upala prostate kod muškaraca, poremećaji bubrežnog sistema kao prepreka protoku urina, urođene anomalije, kalkulusi, benigni i maligni tumori bubrega.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.
Pregled urologa hirurga Od 5.300,00 RSD
Circumcisia-lokalna 45.000,00 RSD
URS + LITHOCLAST 140.000,00 RSD
URS + DOUBLE J 95.000,00 RSD
Tur prostate 250.000,00 RSD
PCN (zamena) jednostrana 50.000,00 RSD
PCN (zamena) obostrano 70.000,00 RSD
Nephrectomia (tu do 5 cm) 360.000,00 RSD
Emasculinisatio 380.000,00 RSD
Cystolithotomia 180.000,00 RSD
URS 80.000,00 RSD
Ileal conduit 440.000,00 RSD
Orchiectomija bilateralis 120.000,00 RSD
Orchiectomija radicalis 170.000,00 RSD
Hidrocela lokalna 110.000,00 RSD
Hidrocela kod dece Od 190.000,00 RSD
Varikocela lokalna 110.000,00 RSD
Frenulotomija 25.000,00 RSD
EKT condiloma Od 15.000,00 RSD
Urethrotomija interna 130.000,00 RSD
Sutura mokraćne bešike 180.000,00 RSD
Nephrectomia partialis 410.000,00 RSD
Cystocoela/rectocoela 250.000,00 RSD
Biopsija bubrega 60.000,00 RSD
Ureterolithotomia 210.000,00 RSD
Plastica up segmenta 440.000,00 RSD
Nephroureterectomia 510.000,00 RSD
TOT / TVT 180.000,00 RSD
Penodinamski test 25.000,00 RSD
Pyelolithotomia 380.000,00 RSD
Rekonstrukcija uretre Od 300.000,00 RSD
Reimplantacija uretre Od 500.000,00 RSD
Fractura penis 275.000,00 RSD
Amputatio penis partialis 210.000,00 RSD
Amputatio penis totalis 290.000,00 RSD
HP nalaz 5.500,00 RSD
Torsio testis 130.000,00 RSD
Chevassu 30.000,00 RSD
Biopsija testisa lokalna 60.000,00 RSD
Bužiranje 20.000,00 RSD
Operacija kile kod dece 210.000,00 RSD
Retinirani testis 27.000,00 RSD
Cystofix (Plasiranje) 25.000,00 RSD
Vazektomija lokalna 110.000,00 RSD
Augmentacio ves urin 590.000,00 RSD