Implatacija testikularne proteze (jednostrana)

Plus 1-2 bolnička dana, bez preoperativne pripreme

Od 45,000 RSD