Implatacija testikularne proteze (jednostrana)

u cenu nisu uračunati niti preoperativna priprema od 18.000 rsd, bolnički dani niti HP nalaz

45,000 RSD

Detalji: