PTV (transvezikalna prostatektomija)

Bez preoperativne pripreme, sa 5-7 bolničkih dana

320,000 RSD