Orchiectomija bilateralis

Bez bolničkih dana, preoperativne pripreme i anestezije

Od 100,000 RSD