Augmentacio ves urin

Bez preoperativne pripreme, sa 10-12 bolničkih dana

550,000 RSD