Tur prostate

Bez preoperativne pripreme, sa 2-3 bolničkih dana

225,000 RSD