TUR TU mokraćne bešike (veći 20mm)

Na usluge operacija i bolničkog lečenja ne ostvaruje se popust sa Euromedikovom benefit karticom
Cene operacije su bez uračunate preoperativne pripreme, bolničkih dana i HP

160.000,00 RSD

Detalji:


Ključne reči:
Tumori bešike