TUR TU mokraćne bešike (veći 20mm)

u cenu nisu uračunati preoperativna priprema od 18.000 rsd, bolnički dani niti HP nalaz

Od 140,000 RSD

Detalji:


Ključne reči:
Tumori bešike